en

XXIII Международна научна конференция ВСУ'2023

22 - 24 юни 2023 г.

pdf Програма     pdf Сборник резюмета     pdf Доклади 1 том     pdf Доклади - 2 том     Снимки от конференцията

Съдържание на тази страница

Покана Обща информация Пленарни презентатори Лена Михова професор, доктор, инженер Надя Куртович Фолич професор, д-р, архитект Филип Ван Богарт професор, доктор, инженер Международен научен комитет Председател Членове Организационен комитет Председател Заместник-председател Членове Тематични направления Важни дати Място на провеждане Такси за участие Преференциални такси Банкова сметка Файлове за изтегляне Контакти За да участвате... Сборник доклади Изисквания за публикуване Форми на участие Презентация Постер Задочно участие Слушател Фирмени представяния Доклад Изложба Реклама
Go to TOC

Покана

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ'2023

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет Ви каним най-любезно да участвате в XXIII Международна научна конференция ВСУ'2023, която ще се проведе на 22, 23 и 24 юни 2023 г. в гр. София.

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова -
Председател на Организационния комитет на ВСУ'2023
ВСУ „Л. Каравелов“, София

Обща информация

Международната научна конференция се провежда всяка година във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София. Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Научният комитет е съставен от известни български и чуждестранни учени. Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се използват български, английски, руски, френски и немски.

Предвидени са разнообразни форми за участие в конференцията: доклад, постер, задочно участие, гост. Организират се специални събития – дискусионни форуми, фирмени представяния и изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен, постер на студент и доклад на ученик.

Пленарни презентатори

Международен научен комитет

Председател

Анита Хандрулева, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Членове

1. Александра Иванова, доц. д-р, ВСУ „Л. Каравелов“ – София
2. Ана Янакиева, доц. д-р инж., Институт по механика – БАН
3. Антонио Формисано, проф. д-р инж., Неаполитански университет „Федерико II“; Италия
4. Астериос Лиолиос, проф. д-р инж., Тракийски университет „Демокрит“, Гърция
5. Божидар Янев, проф. д-р инж., Колумбийски университет, Ню Йорк; САЩ
6. Борислав Даалов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
7. Борислава Манчева-Велкова, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
8. Валентин Николов, проф. д-р инж., ВТУ „Т. Каблешков“
9. Валентина Върбанова, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
10. Валери Иванов, проф. д-р арх., Университет по архитектура, строителство и геодезия
11. Ваньо Георгиев, доц. д-р, ВСУ „Л. Каравелов“ – София
12. Венцеслав Ал. Стоянов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
13. Венцислав К. Стоянов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
14. Голубка Нецевска, проф. д-р инж., Институт за земетърсно инженерство и инженерна сеизмология, Скопие, Северна Македония
15. Димитрина Киндова-Петрова, доц. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия
16. Димитър Власарев, проф. д-р арх, ВСУ „Л. Каравелов“ – София
17. Дончо Партов, проф. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
18. Драган Костич, проф. д-р инж., Нишки университет; Сърбия
19. Ева Корманикова, проф. д-р инж., Технически университет в Кошице, Словакия
20. Илиана Стойнова, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
21. Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., Технологичен университет в Бърно, Чехия
22. Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., Технически университет в Кошице, Словакия
23. Йешим Актуглу, проф. д-р арх., Университет Докуз Еилул, Измир; Турция
24. Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., Университет в Жилина; Словакия
25. Клара Бертолини-Цестари, проф. д-р арх., Политехнически университет в Торино, Италия
26. Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
27. Лъчезар Хрисчев, доц. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия, НТССБ
28. Любен Любенов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
29. Марио Чиорино, проф. д-р инж., Политехнически университет в Торино, Италия
30. Мери Цветковска, проф. д-р инж., Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Северна Македония
31. Милош Дрдацки, проф. д.т.н. инж., Институт по теоретична и приложна механика, ЧАН; Чехия
32. Надя Куртович-Фолич, проф. д-р арх., Университет в Нови Сад; Сърбия
33. Наида Адемович, проф. д-р инж., Университет в Сараево; Босна и Херцеговина
34. Наташа Луксор, д-р арх., Фондация „Национално наследство“; Сърбия
35. Николае Търану, проф. д-р инж., Технически университет „Георге Асаки“, Яш; Румъния
36. Пенчо Добрев, проф. д-р л.арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
37. Петър Греков, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
38. Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад; Сърбия
39. Робърт Иди, д-р инж., Унивeрситет Ълстър; Великобритания
40. Светлана Лилкова – Маркова, проф. д-р, Университет по архитектура, строителство и геодезия
41. Станислав Цветков, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
42. Стела Ташева, доц. д-р арх., Университет по архитектура, строителство и геодезия
43. Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
44. Тодор Георгиев, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
45. Филип Ван Богарт, проф. д-р инж., Ghent University, Belgium
46. Франтишек Валд, проф. д-р инж., Чешки технически университет в Прага, Чехия
47. Хартмут Пастернак , проф. д.т.н. инж., Бранденбургски технологичен университет; Котбус – Сенфтенберг; Германия
48. Христина Заякова, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
49. Юлия Илиева, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
50. Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
51. Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Европейски политехнически университет, НТССБ

Организационен комитет

Председател

Илиана Стойнова, доц. д-р инж.

Заместник-председател

Ваньо Георгиев, доц. д-р

Членове

Дончо Партов, проф. д-р инж.
Христина Заякова, доц. д-р инж.
Юлия Илиева, доц. д-р арх.
Станислав Цветков, доц. д-р инж.
Иванка Маринова, гл. ас. д-р арх.
Антоанета Димитрова, ст. преп. английски език
Илиана Романова, студент

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм

II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

III. Строителна механика. Сеизмично инженерство.

IV. Строителни конструкции. Фундиране и геотехника.

V. Строителни материали и технологии. Строителна физика и здравословна жизнена среда. Технология и управление на строителството.

VІ. Организация на строителството. Строителен мениджмънт и предприемачество. Строително право и недвижими имоти.

VII. Безопасност и сигурност в строителството. Устойчиво строителство и екологична сигурност. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението

VIII. Студентска секция

Важни дати

 2 април 2023
Подаване на заявки за участие и резюмета на докладите (удължен срок)

 3 април 2023
Потвърждаване на заявките за резюмета (удължен срок)

17 май 2023
Изпращане на пълния текст на докладите (удължен срок)

19 май 2023
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането (удължен срок)

29 май 2023
Краен срок за получаване на забележките на рецензентите (удължен срок)

 9 юни 2023
Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и заплащане на таксите по банков път

19 юни 2023
Публикуване на окончателната програмата на конференцията

22 юни 2023
Регистриране на участници и начало на конференцията

Място на провеждане

Висше строително училище "Любен Каравелов“,
ул. Суходолска № 175
София, 1373

Вижте географска карта.

Такси за участие

Първи автор 150 лева/75 Евро
Съавтор 80 лева/40 Евро
Слушател 80 лева/40 Евро
Фирмено представяне – доклад 200 лева/100 евро
Фирмено представяне – изложба и/или демонстрация 300 лева/150 Евро

Преференциални такси

Докторант 60 лева/30 Евро
Студент, ученик 40 лева/20 Евро
Участник от съорганизатор безплатно
Традиционно участваща фирма - доклад 150 лева/75 Евро
Традиционно участваща фирма и/или демонстрация – изложба 200 лева/100 Евро

Таксите за участие включват: публикуване до две резюмета на доклади в сборника, сборник, материали на конференцията, коктейл и др., които зависят от вида на участието.

Банкова сметка

БАНКА: БНБ–ЦУ
IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01
BIC: BNBGBGSD
ТИТУЛЯР: ВСУ „Любен Каравелов“

В документа за плащане напишете името на участника и посочете, че плащането е за конференцията, например: „Петър Иванов, ВСУ’2023“

Файлове за изтегляне

pdf Покана на български
pdf Покана на английски

docx Шаблон за доклад на български език
pdf Указания за попълване на български

docx Шаблон за доклад на английски език
pdf Указания за попълване на английски

Контакти

bg-info@conference.vsu.bg - за кореспонденция на български език.
en-info@conference.vsu.bg - за кореспонденция на английски език.

За изпращане на съобщение, може да използвате и страница Обратна връзка за ВСУ'2023.

За да участвате...

Влезте в своя профил (ако сте участвали предишна година), или регистрирайте нов потребителски профил. (Ако сте забравили паролата си, задайте нова парола на страницата за нова регистрация, все едно правите нов профил с предишния си имейл. Паролата ще се смени след като потвърдите чрез отваряне на получен линк. Други данни от стария профил освен паролата няма да се засегнат.) Резюмета и пълни текстове на доклади се подават онлайн (вижте указанията от предишна година) или изпращат на посочените по-горе имейли за контакт.

Сборник доклади

С една такса „презентация“ в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език. (Вижте: Изисквания за публикуване.)

Докладите се публикуват в сборник „Международна научна конференция ВСУ'2023“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от двама анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това са членове на Научния комитет.

Сборникът се състои от няколко тома в електронен вид, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието. Идентифицира се с международен издателски номер за периодично издание ISSN: 1314-071X и включва хартиен сборник резюмета на български и английски език, и електронен носител, съдържащ изданието в pdf-формат, с цветно възпроизвеждане на пълния текст на статиите. Файлове с пълният текст на статиите се публикуват и на сайта на конференцията. (Вижте страниците на конференцията от предишни години.)

Сборникът доклади е включен в „Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране“.

Авторите на докладите запазват авторските си права и могат да предоставят в непроменен вид публикуваните доклади в хранилища за научни публикации като ResearchGate, Google Scholar и др.

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на докладите. С други думи организаторите на ВСУ'2023 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.

Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ'2023 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

Изисквания за публикуване

• Максимален брой доклади: 2;
• Пълният текст на доклад не трябва да превишава 10 страници;
• Да се спазват изискванията на шаблона;
• Формат на страниците: А4;
• Страниците не се номерират;
• Файлът да бъде в .DOCX формат на Microsoft Word и .PDF формат;
• Не се публикуват в сборника доклади оформени само като презентации и постери;
• В не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Форми на участие

Презентация

Презентацията представлява устно представяне на доклад. Помощно средство за презентиране е мултимедиен проектор. Поради това препоръчваме всички помощни материали да бъдат дигитализирани. Когато подготвяте файлове (*.pptx, *.ppt, *.pdf, *.docx и др.) използвайте стандартни шрифтове или вградете всички нестандартни шрифтове във файла.

Продължителността на презентацията е 15 минути, като в това време влиза и обсъждането, т.е. отговорите на въпроси. За по-динамичното провеждане на представянията е необходимо преди началото на всяка сесия да предоставите презентацията си на техническото лице в залата. Ако предвиждате в презентацията да се използва звук, моля уведомете ни предварително.

Постер

Постерът дава възможност за бързо и цялостно възприемане на идеята на доклада. Препоръчваме този вид участие, когато голяма част от разглежданите въпроси могат да се илюстрират графично или при очакван интерес от страна на голям брой участници. Постерът позволява отделни детайли да се обсъждат в непосредствен личен контакт с автора.

Постерът трябва да се изготви на единичен лист с ширина - 75-90 cm, височина – 100-120 cm ориентация „портрет” с оглед по-добра визуализация на детайлите. В горната част на постера се позиционира заглавието и авторите. В тази част задължително и по подходящ начин се поставят заглавието, авторите и разширено резюме на английски език. Размерът на текста, илюстрациите, графиките трябва да бъдат достатъчно големи, за да може да се чете от разстояние около 1,5 – 2 метра. В кампуса на ВСУ има копирен център, където в рамките на няколко минути на ниска цена може да разпечатате Вашия постер.

Продължителността на излагането, дискутирането и оценяването на постерите е 75 минути. За по-стриктно провеждане на постер сесиите е необходимо преди започването на сесията постерите да бъдат монтирани на обозначените места.

Студентите представят само постери.

Задочно участие

В Конференцията има възможност за задочно участие, което представлява публикуване на доклад, след съответното рецензиране от член на Научния комитет. Задочните участници получават всички публикувани от конференцията материали.

Слушател

Слушателят участва в Конференцията, без да представя свой доклад. Слушателят може да участва във всички сесии и съпътстващи мероприятия.

Фирмени представяния

Фирмените представяния могат да бъдат:

Доклад

Докладът не се различава от устното представяне на научен доклад, с тази разлика, че за фирменото представяне се отделят 15 минути в пленарна сесия или 30 минути в обикновена сесия за изложение и последващи въпроси и дискусия. Този доклад не влиза в Сборника с доклади на конференцията.

Изложба

Изложбата представлява предоставяне на самостоятелен щанд, който се разполага на подходящо място, близо до конферентните зали и регистратурата. За демонстрацията е необходимо подготвяне на специална обезопасена и оборудвана площадка, условията за която се договарят с Председателя на Организационния комитет – доц. Илиана Стойнова (stoynova@vsu.bg).

Реклама

Рекламата представлява отпечатване на информация в Програмата на конференцията (до на половин страница) и слайд-шоу на допълнителен екран по време на откриването на конференцията и Пленарната сесия (до 10 слайда, периодичността на представянето зависи от броя на рекламодателите).

Направено с MyCMS