14 - 16 октомври, 2021 г.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Go to TOC

Покана

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ'2021

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет Ви каним най-любезно да участвате в XXI Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2021, която ще се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. в София.

доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
Председател на Организационния комитет на ВСУ'2021
ВСУ „Л. Каравелов“, София

Обща информация

Международната научна конференция „Строителство и архитектура“ се провежда всяка година във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Научният комитет е съставен от известни български и чуждестранни учени.

Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се използват български, английски, руски, френски и немски.

Предвидени са разнообразни форми за участие в конференцията: доклад, постер, задочно участие, гост. Организират се специални събития – дискусионни форуми, фирмени представяния и изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен, постер на студент и доклад на ученик.

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм

II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

III. Строителна физика и здравословна жизнена среда

IV. Строителни материали и технологии

V. Строителна механика

VI. Фундиране и геотехника

VII. Строителни конструкции

VІІІ. Сеизмично инженерство

ІХ. Организация на строителството

Х. Строителен мениджмънт и предприемачество

XI. Безопасност и сигурност в строителството

XII. Устойчиво строителство и екологична сигурност

XIII. Строително право и недвижими имоти

XIV. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението

XV. Студентска секция

Важни дати

21 юли 2021
Изпращане на заявка за участие и резюмета на докладите

30 юли 2021
Потвърждаване на заявката за прието резюме

 7 септември 2021
Изпращане на пълния текст на докладите

10 септември 2021
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането

 4 октомври 2021
Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и заплащане на таксите по банков път

12 октомври 2021
Публикуване на окончателната програмата на конференцията

14 октомври 2021
Регистриране на участници и започване на конференцията

16 октомври 2021
Завършване на конференцията

Организационен комитет

Председател

Венцеслав Стоянов, доц. д-р инж.

Заместник председател

Благовеста Иванова, доц. д. изк.

Членове

Дончо Партов, проф. д-р инж.

Христина Заякова, доц. д-р инж.

Юлия Илиева, доц. д-р арх.

Ваньо Георгиев, доц. д-р

Станислав Цветков, доц. д-р инж.

Илиана Стойнова, доц. д-р инж.

Иванка Маринова, гл. ас. д-р арх.

Антоанета Димитрова, ст. преп. Английски език

Минко Минков, студент

Тел.: +358 2 8029 130;
имейл: bg-info@conference.vsu.bg (Пишете през страница Обратна връзка)

Място на провеждане

Висше строително училище "Любен Каравелов"
ул. Суходолска № 175
София, 1373

Специални събития

Конкурс за най-добър доклад на млад учен

Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за най-добър доклад на млад учен. Право на участие в този конкурс имат лица на възраст до 35 г., които: не са хабилитирани, са съавтори на доклад и устно представят самия доклад (презентация).

Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ и трето място, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: достойнства на изследвания проблем и приложената изследователска методика, демонстриране на изследователски умения; качество на изложения материал - ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - цветове, големина на схеми и шрифтове; изложение - адекватно разясняване на материала, риторика, увереност; спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Конкурс за най-добър постер на студент

Студентите винаги са били част от Конференцията на ВСУ, като тази година за трети път ще се проведе специална студентска постер-сесия.

Право на участие в този конкурс имат всички студенти, независимо от образователно-квалификационната степен (бакалавър или магистър), висшето училище, специалността, формата на обучение или възрастта. Студентите трябва да са автори на доклада и да го представят като постер. Допуска се до един съавтор на доклада/постера, който да не е студент. Постерното представяне позволява само на един студент да участва в конкурса. Постер-сесията ще се проведе в специално оформено за целта помещение в сградите на ВСУ.

Жури, съставено от членове на Научния комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди отличия, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: време за представяне на постера, разпределение, качество и съвместимост на шрифтовете, изображенията и текста, зрителна привлекателност, способност да събужда интерес и да насърчава дискусия и въпроси. Освен това ще се оценява отговора на въпроси – тяхната адекватност, стегнатост, убедителност.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Конкурс за най-добър доклад на ученик

Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за най-добър доклад на ученик. Жури, съставено от членове на Научния комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ и трето място, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: достойнства на изследвания проблем и демонстриране на изследователски умения; качество на изложения материал - ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - цветове, големина на схеми и шрифтове; изложение - адекватно разясняване на материала, риторика, увереност, спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност.

Сopyright, © 2021 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS