en Logo Logo
Menu

Международна научна конференция
"Строителство и архитектура"
ВСУ'2019

pdf Покана за участие   pdf Програма

pdf Резюмета

Сборник доклади

Съдържание на тази страница

Секция I. Архитектура и урбанизъм Секция II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство Секция III. Строителна механика Секция IV. Строителни конструкции Секция V. Строителна физика и материалознание Секция VI. Технология и управление на строителството Секция VII. Устойчиво строителство и екологична сигурност

Секция I. Архитектура и урбанизъм

Статия 1.01 100 години „Баухаус“ Ваймар Борислав Борисов

Статия 1.02 Градоустройствени проблемите на софийския център Борислав Борисов

Статия 1.03 Устойчиво развитие и здравословен начин на живот в силно урбанизирани територии Янко Александров

Статия 1.04 Храмовата архитектура като защитена среда Пламен Генов

Статия 1.05 История на архитектурата в западна и централна Европа от XVII до началото на xx век и нейното влияние в град Русе от Освобождението до края на Първата световна война Венцислав Игнатов

Статия 1.06 Characteristics and Reasons for Rooftop Extensions of Residential Buildings Aleksadra Igić, Petar Mitković

Статия 1.07 Съвременни строителни системи от обемни клетки за нискоетажни жилищни сгради Юлия Илиева

Статия 1.08 Туризмът в областта на индустриалното наследство Деляна Кирова

Статия 1.09 Пространствени предизвикателства при адаптиране на нефункциониращи промишлени сгради за жилищни функции Ина Ламбева, Иванка Маринова

Статия 1.10 Преосмисляне на градоустройството на модернизма – средова индивидуализация на постмодернизма Радослава Лесневска

Статия 1.11 Тенденции при съвременните музеи Екатерина Любенова-Драганова

Статия 1.12 Архитектурно-композиционни решения на комплекс, включващ автосалон и гараж Борислава Манчева-Велкова

Статия 1.13 The Importance of Changing the Purpose of Some Historic Buildings in Niš Ivana Mihajlović, Ana Momčilović-Petronijević

Статия 1.14 New City Centers and Applied Territories with Scientific Application Desislava Parlapanska

Статия 1.15 Система за интегрирано изследване на зални покрития и конструктивни елементите на сградата Климент Радоев

Статия 1.16 Влияние на градската среда върху експлоатационната надеждност на противопожарните хидранти Вероника Василева

Статия 1.17 Обновяване на централните части на малките градове в България. Проблеми и устройствени мерки. Димитър Власарев, Пламен Пеев

Статия 1.18 Училищни образователни центрове за цялата общност като иновативна съвременна тенденция Анета Славова

Статия 1.19 Работа с централните планове в ландшафтни пространства с висок хоризонт на наблюдение Мария Стойчева

Статия 1.20 Урбанистични и архитектурно - планировъчни проблеми при проектиране на паркинги и гаражи Петя Сотирова

Статия 1.21 Строително-конструктивно макетиране Стоян Тасмаджиев

Статия 1.22 Traffic Simulation Models in Transportation Infrastructure Planning Srđan Živković, Sandra Šaković

Статия 1.23 Нов градски център, град Перник - концепция зелен поток-Стримон Десислава Парлапанска

Секция II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

Статия 2.01 Мозайката като съвременно екстериорно решение Александра Иванова

Статия 2.02 Универсалното и специфичното в пластическите търсения в конните паметници Благовеста Иванова

Статия 2.03 Архитектурата като водещ фактор в църковната стенописна композиция Николай Николов

Секция III. Строителна механика

Статия 3.01 Soil-Structure Interaction Models of a Buried Arch Bridge in Plaxis 2d Software Konstantin Kazakov, Doncho Partov

Статия 3.02 Analytical Method According (AAEM) of Bažant versus Numerical Method of Volterra in Analysis of Statically Indeterminate Composite Steel-Concrete Beams Regarding Creep of Concrete Chavdar Stoyanov, Doncho Partov, Vladimír Křístek

Статия 3.03 Анализи на стоманобетонни безгредови плочи Дамян Дачев, Георги Янчев

Статия 3.04 Behavior of the Aluminum Base Grid Structure in Relation to the Subgrade Reaction Coefficient Emir Hodzic, Vlaho Akmadzic, Anton Vrdoljak

Статия 3.05 Consequences of the Subgrade Reaction Coefficient Change on the Wood Grid Structure Emir Hodzic, Vlaho Akmadzic, Anton Vrdoljak

Статия 3.06 Normalization factor as a measure of seismic energy Slavko Zdravković, Dragana Turnić

Статия 3.07 Structural and Viscous Damping of Buildings Slavko Zdravković, Biljana Mladenović

Секция IV. Строителни конструкции

Статия 4.01 Progressive Collapse of Existing RС Structures due to Environmental Effects: A Numerical Approach for Strengthening by Ties A. Liolios , D. Partov , K. Liolios , B. Folic and G. Skodras

Статия 4.02 110 Years History of Synagogue Construction in the Capital City Sofia in Bulgaria Anton Gorolomov,Vanyo Georgiev, Doncho Partov

Статия 4.03 Strengthening the Damaged Wooden Columns After Investigating of Several Interesting Approaches from Abroad Petar Grekov, Anton Gorolomov, Bohumil Straka, Doncho Partov

Статия 4.04 Сравнителни анализи на гредови стълби (в надлъжна посока) по отношение направлението на оста на статическата схема Данаил Диков

Статия 4.05 Причини за деформиране на хижа „Чаирски езера“ в Родопите и възможности за укрепването й Георги Франгов, Стефан Франгов

Статия 4.06 Ултразвуков безразрушителен метод за определяне на параметрите на стоманобетонни конструкции- възможности и ограничения Иван Иванчев

Статия 4.07 Aseismic Design and Construction of Masonry Building Rooftop Extension Nikola Janković, Slavko Zdravković

Статия 4.08 About the Bridge Construction Practices Using Incremental Launching Method and Bulgarian Experience Radoslav Nikolov, Vanyo Georgiev, Doncho Partov

Статия 4.09 Strengthening of the Foundation of Buildings with Rooftop Extension Marijana Paunović, Slavko Zdravković

Статия 4.10 Проектиране на стоманобетонни бункери Станислав Цветков, Сюлейман Байрактаров

Статия 4.11 Проектиране на морски фар от стоманобетон Станислав Цветков, Валентин Грозев

Секция V. Строителна физика и материалознание

Статия 5.01 Извличане на къси целулозни влакна от шишарки на черен бор (pinus nigra) за влагане като армираща фаза в полимерна матрица Владимир Владимиров, Венцеслав Стоянов

Секция VI. Технология и управление на строителството

Статия 6.01 Building Information Modelling (BIM) Software for Facilities Management (FM) Robert Eadie, John Rocks, Ventsislav Stoyanov

Статия 6.02 Обзор на съвременните системи за катерещи се кофражи Виктор Николов, Лъчезар Хрисчев, Катя Белева

Статия 6.03 Creating Trust Between Participants in The Construction Process Iva Nikolova

Статия 6.04 Project Integration Management with FIDIC Contracts Under the Umbrella of FAC-1 Adriana Spassova, Julieta Mancheva, Fantina Rangelova

Статия 6.05 Influence and Impact of Wind Loadings on Facade Scaffoldings Ventsislav Tepeliev, Lachezar Hrischev, Dobromir Dinev

Статия 6.06 Изследване на якостните характеристики на бетони в периода на набиране на якост Станислав Баkърджиев, Офелия Лазова-Велинова

Секция VII. Устойчиво строителство и екологична сигурност

Статия 7.01 Новата парадигма „Устойчиво строителство” и инженерното образование Ячко Иванов

Статия 7.02 Екологичните показатели на строителните машини в контекста на устойчивото строителство Калин Радлов, Лъчезар Хрисчев, Юлия Работова-Христова, Яна Кънчева

Статия 7.03 Изследване на промените в макроструктурата на бетон с рециклиран едър добавъчен материал от керемиди при високи температури Венцеслав Стоянов, Добромир Попов, Вилма Петкова, Екатерина Серафимова

Статия 7.04 Влагане на карбонатни отпадъци към оборския тор от птицеферми за получаване на подобрители на почви Венцеслав Стоянов, Вилма Петкова, Екатерина Серафимова

Статия 7.05 Снегозащитните съоръжения и възможностите за моделиране, анализ и оценка, посредством BIM / СИМ в транспортната инфраструктура Десислава Митева

Сopyright, © 2020 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS
78 0.044