en

Вход

XXIV Международна научна конференция ВСУ'2024

10-12 Октомври 2024 г., гр. София

VSU'2024 logo

Съдържание на тази страница

Тематични направления Важни дати Място на провеждане Такси За да участвате... Файлове

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм. Опазване на архитектурното наследство.

II. Строителна механика. Сеизмично инженерство.

III. Строителни конструкции. Фундиране и геотехника.

IV. Строителни материали и технологии. Строителна физика и здравословна жизнена среда. Технология и управление на строителството.

V. Организация на строителството. Строителен мениджмънт и предприемачество. Безопасност и сигурност в строителството. Пожарна безопасност. Устойчиво строителство и екологична сигурност. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението.

VІ. Студентска секция

Важни дати

31 юли 2024
Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад
(удължен срок)

 5 август 2024
Потвърждение на заявката за прието резюме
(удължен срок)

 2 септември 2024
Изпращане на пълния текст на докладите

 9 септември 2024
Получаване на забележки от рецензентите

16 септември 2024
Отстраняване на забележките на рецензентите

 7 октомври 2024
Заплащане на такса за правоучастие

 7 октомври 2024
Публикуване на програмата на конференцията

10 октомври 2024
Регистриране на участници и начало на конференцията

Място на провеждане

Висше строително училище „Любен Каравелов“, София,
ул. „Суходолска“ №175.
Е-mail за контакт: bg-info@conference.vsu.bg

Такси

Първи автор 150 лева/75 Евро
Съавтор 80 лева/40 Евро
Слушател 80 лева/40 Евро
Фирмено представяне – доклад 200 лева/100 евро
Фирмено представяне – изложба и/или демонстрация 300 лева/150 Евро

Таксите се заплащат по банков път по сметка:
БНБ-ЦУ
BIC код: BNBGBGSD
IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

В платежното нареждане да бъде упоменат автора на научния доклад.

За да участвате...

Влезте в своя профил (ако сте участвали предишна година), или регистрирайте нов потребителски профил. (Ако сте забравили паролата си, задайте нова парола на страницата за нова регистрация, все едно правите нов профил с предишния си имейл. Паролата ще се смени след като потвърдите чрез отваряне на получен линк. Други данни от стария профил освен паролата няма да се засегнат.) Резюмета и пълни текстове на доклади се подават онлайн (вижте указанията от предишна година) или изпращат на посочените по-горе имейли за контакт.

Файлове

docx Шаблон за оформяне на доклади на български език, 286.516 KB

docx English language report layout template, 282.291 KB

pdf Първа покана, 10:28:15 часа на 21 май 2024, 263.804 KB
pdf First invitation, 19:57:49 часа на 21 май 2024, 233.819 KB

Направено с MyCMS