en

Вход

Лена Михова
професор, доктор, инженер

Проф. Лена Михова е завършила строително инженерство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Специализирала е Приложна математика и Компютърни технологии в строителното проектиране. В продължение на 30 г. работи като преподавател към кат. Геотехника в същия университет, където през 2015 г. се е хабилитирала като професор. Тя е една от първите учени, работили за развитието и прилагането на метода на крайните елементи в геотехническото инженерство у нас. Има над 100 научни публикации. Автор е на монографията „Геотехнически анализи по метод на крайните елементи“ и съавтор на книгите “Геотехническо проектиране по Еврокод 7“ и „Soft Soil in Salt-Affected Media. Geotechnical Perspectives” (издадена във Виетнам), както и на нормативни документи у нас в областта на строителното инженерство. Ръководила е и е участвала в редица международни, национални и ведомствени научни проекти. Има реализирани инженерни проекти у нас и в държави като Русия, Ливан, Виетнам.

Обратно към Начална страница.

Направено с MyCMS