en

XXII Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2022

6 - 8 октомври 2022 г.

pdf Програма, 1.245 MB   Снимки от конференцията   pdf Сборник резюмета, 916.080 KB   pdf Сборник доклади - том 1, 10.011 MB   pdf Сборник доклади - том 2, 11.068 MB

Съдържание на тази страница

Покана Обща информация Международен научен комитет ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВE Организационен комитет Председател Заместник-председател Членове Тематични направления Важни дати Място на провеждане Такси за участие Преференциални такси Банкова сметка Файлове за изтегляне Контакти За да участвате... Сборник доклади Изисквания към докладите Форми на участие Презентация Постер Задочно участие Слушател Фирмени представяния Доклад Изложба Реклама

Покана

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ'2022

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет Ви каним най-любезно да участвате в XXII Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2022, която ще се проведе на 6, 7 и 8 октомври 2022 г. в София.

Организационен комитет на ВСУ'2022
ВСУ „Л. Каравелов“, София

Обща информация

Международната научна конференция „Строителство и архитектура“ се провежда всяка година във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Научният комитет е съставен от известни български и чуждестранни учени. Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се използват български, английски, руски, френски и немски.

Предвидени са разнообразни форми за участие в конференцията: доклад, постер, задочно участие, гост. Организират се специални събития – дискусионни форуми, фирмени представяния и изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен, постер на студент и доклад на ученик.

Международен научен комитет

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анита Хандрулева, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

ЧЛЕНОВE

 1. Александра Иванова, доц. д-р, ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 2. Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика – БАН
 3. Ана Янакиева, доц. д-р инж., Институт по механика – БАН
 4. Антонио Формисано, проф. д-р инж., Неаполитански университет „Федерико II“; Италия
 5. Астериос Лиолиос, проф. д-р инж., Тракийски университет „Демокрит“, Гърция
 6. Благовеста Иванова-Цоцова, проф. д.изк., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 7. Божидар Янев, проф. д-р инж., Колумбийски университет, Ню Йорк; САЩ
 8. Борислав Даалов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 9. Борислава Манчева-Велкова, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 10. Валентин Николов, проф. д-р инж., ВТУ „Т. Каблешков“
 11. Валентина Върбанова, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 12. Ваньо Георгиев, доц. д-р, ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 13. Венцеслав Ал. Стоянов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 14. Венцислав К. Стоянов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 15. Вероника Шендова, проф. д-р инж., Институт за земетърсно инженерство и инженерна сеизмология, Скопие, Северна Македония
 16. Владимир Савйовский, проф. д.т.н. инж., Киевски национален университет по строителство и архитектура; Украйна
 17. Властимир Радонянин, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад; Сърбия
 18. Голубка Нецевска, проф. д-р инж., Институт за земетърсно инженерство и инженерна сеизмология, Скопие, Северна Македония
 19. Димитър Назърски, проф. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия, БАИС
 20. Динар Камотим, проф. д-р инж., Технически университет, Лисабон, Португалия
 21. Дончо Партов, проф. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 22. Драган Костич, проф. д-р инж., Нишки университет; Сърбия
 23. Ева Корманикова, проф. д-р инж., Технически университет в Кошице, Словакия
 24. Иван Тодоров, доц. д-р инж., Академия на МВР
 25. Иванка Паскалева, проф. д-р, Европейски политехнически университет
 26. Илиана Стойнова, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 27. Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., Технологичен университет в Бърно, Чехия
 28. Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., Технически университет в Кошице, Словакия
 29. Йешим Актуглу, проф. д-р арх., Университет Докуз Еилул, Измир; Турция
 30. Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., Университет в Жилина; Словакия
 31. Клара Бертолини-Цестари, проф. д-р арх., Политехнически университет в Торино, Италия
 32. Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 33. Лъчезар Хрисчев, доц. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия, НТССБ
 34. Любен Любенов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 35. Марио Чиорино, проф. д-р инж., Политехнически университет в Торино, Италия
 36. Мариуш Маслак, проф. д-р инж., Технологичен университет в Краков, Полша
 37. Мери Цветковска, проф. д-р инж., Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Северна Македония
 38. Милош Дрдацки, проф. д.т.н. инж., Институт по теоретична и приложна механика, ЧАН; Чехия
 39. Моогенс Нилсен, проф. д-р инж., Датски технически университет; Дания
 40. Надя Куртович-Фолич, проф. д-р арх., Университет в Нови Сад; Сърбия
 41. Наида Адемович, проф. д-р инж., Университет в Сараево; Босна и Херцеговина
 42. Наташа Луксор, д-р арх., Фондация „Национално наследство“; Сърбия
 43. Николае Търану, проф. д-р инж., Технически университет „Георге Асаки“, Яш; Румъния
 44. Петър Греков, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 45. Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад; Сърбия
 46. Робърт Иди, д-р инж., Унивeрситет Ълстър; Великобритания
 47. Румяна Захариева, доц. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия
 48. Светлана Лилкова – Маркова, проф. д-р, Университет по архитектура, строителство и геодезия
 49. Станислав Цветков, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 50. Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 51. Тодор Георгиев, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 52. Филип Ван Богарт, проф. д-р инж., Ghent University, Belgium
 53. Франтишек Валд, проф. д-р инж., Чешки технически университет в Прага, Чехия
 54. Хартмут Пастернак , проф. д.т.н. инж., Бранденбургски технологичен университет; Котбус – Сенфтенберг; Германия
 55. Христина Заякова, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 56. Цветослава Зарева-Пеева, доц. д-р, ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 57. Юлия Илиева, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 58. Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София
 59. Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Европейски политехнически университет, НТССБ

Организационен комитет

Председател

Илиана Стойнова, доц. д-р инж.

Заместник-председател

Ваньо Георгиев, доц. д-р

Членове

Дончо Партов, проф. д-р инж.

Венцеслав Стоянов, доц. д-р инж.

Христина Заякова, доц. д-р инж.

Юлия Илиева, доц. д-р арх.

Станислав Цветков, доц. д-р инж.

Иванка Маринова, гл. ас. д-р арх.

Антоанета Димитрова, ст. преп. Английски език

Десислава Цанкова, студент

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм

II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

III. Строителна физика и здравословна жизнена среда

IV. Строителни материали и технологии

V. Строителна механика

VI. Фундиране и геотехника. Пътно и железопътно строителство.

VII. Строителни конструкции

VІІІ. Сеизмично инженерство

ІХ. Организация на строителството

Х. Строителен мениджмънт и предприемачество

XI. Безопасност и сигурност в строителството

XII. Устойчиво строителство и екологична сигурност

XIII. Строително право и недвижими имоти

XIV. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението

XV. Студентска секция

Важни дати

Въпреки, че е минал срока за заявяване на участие, ако бъде изпратен по имейл направо пълен текст на доклад, докато тече срока за приемане на пълни текстове, докладът ще бъде приет за рецензиране и ако получи положителни рецензии, след заплащане на таксите, ще бъде публикуван.

15 август 2022
Изпращане на заявка за участие и резюмета на докладите

19 август 2022
Потвърждаване на заявката за прието резюме

15 септември 2022
Изпращане на пълния текст на докладите
(може да се изпращат пълни текстове и на незаявени в предишния срок доклади и резюмета)

19 септември 2022
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането

26 септември 2022
Краен срок за получаване на забележките на рецензентите

30 септември 2022
Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и заплащане на таксите по банков път

 3 октомври 2022
Публикуване на окончателната програмата на конференцията

 6 октомври 2022
Регистриране на участници и започване на конференцията

 8 октомври 2022
Завършване на конференцията

Място на провеждане

Висше строително училище "Любен Каравелов“,
ул. Суходолска № 175
София, 1373

Такси за участие

Първи автор 100,00 лева

Съавтор 50,00 лева

Слушател 60,00 лева

Фирмено представяне – доклад 150,00 лева

Фирмено представяне – изложба и/или демонстрация 200,00 лева

Преференциални такси

o Докторант 40,00 лева

o Студент, ученик 20,00 лева

o Участник от съорганизатор безплатно

o Традиционно участваща фирма - доклад 60,00 лева

o Традиционно участваща фирма и/или демонстрация – изложба 100,00 лева

Таксите за участие включват: публикуване до две резюмета на доклади в сборника, сборник, материали на конференцията, коктейл и др., които зависят от вида на участието.

Банкова сметка

БАНКА: БНБ–ЦУ

IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

BIC: BNBGBGSD

ТИТУЛЯР: ВСУ „Любен Каравелов“

В документа за плащане посочете името на участника и посочете, че плащането е за конференцията, напр.: „Петър Иванов, ВСУ’2022“

Файлове за изтегляне

pdf Покана на български
pdf Покана на английски

docx Шаблон за доклад на български език
pdf указания за попълване на български.

docx Шаблон за доклад на английски език
pdf указания за попълване на английски.

Контакти

bg-info@conference.vsu.bg - за кореспонденция на български език.
en-info@conference.vsu.bg - за кореспонденция на английски език.

За изпращане на съобщение, може да използвате и страница Обратна връзка за ВСУ'2022.

За да участвате...

Влезте в своя профил (ако сте участвали предишна година), или регистрирайте нов потребителски профил. (Ако сте забравили паролата си, задайте нова парола на страницата за нова регистрация, все едно правите нов профил с предишния си имейл. Паролата ще се смени след като потвърдите чрез отваряне на получен линк. Други данни от стария профил освен паролата няма да се засегнат.)

Резюмета и пълни текстове на доклади се подават онлайн (вижте указанията от предишна година) или изпращат на посочените по-горе имейли за контакт.

Сборник доклади

С една такса „презентация“ в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език. (Вижте: Изисквания към докладите.)

Докладите се публикуват в сборник „Международна научна конференция ВСУ'2022“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това са членове на Научния комитет.

Сборникът се състои от няколко тома в електронен вид, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието. Идентифицира се с международен издателски номер за периодично издание ISSN: 1314-071X и включва хартиен сборник резюмета на български и английски език, и електронен носител, съдържащ изданието в pdf-формат, с цветно възпроизвеждане на пълния текст на статиите. Файлове с пълният текст на статиите се публикуват и на сайта на конференцията. (Вижте: Други години.)

Сборникът доклади е включен в „Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране“

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. С други думи организаторите на ВСУ'2022 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.

Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ'2022 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

Изисквания към докладите

Форми на участие

Презентация

Презентацията представлява устно представяне на доклад. Помощно средство за презентиране е мултимедиен проектор. Поради това препоръчваме всички помощни материали да бъдат дигитализирани. Когато подготвяте файлове (*.pptx, *.ppt, *.pdf, *.docx и др.) използвайте стандартни шрифтове или вградете всички нестандартни шрифтове във файла.

Продължителността на презентацията е 15 минути, като в това време влиза и обсъждането, т.е. отговорите на въпроси. За по-динамичното провеждане на представянията е необходимо преди началото на всяка сесия да предоставите презентацията си на техническото лице в залата. Ако предвиждате в презентацията да се използва звук, моля уведомете ни предварително.

Постер

Постерът дава възможност за бързо и цялостно възприемане на идеята на доклада. Препоръчваме този вид участие, когато голяма част от разглежданите въпроси могат да се илюстрират графично или при очакван интерес от страна на голям брой участници. Постерът позволява отделни детайли да се обсъждат в непосредствен личен контакт с автора.

Постерът трябва да се изготви на единичен лист с ширина - 75-90 cm, височина – 100-120 cm ориентация „портрет” с оглед по-добра визуализация на детайлите. В горната част на постера се позиционира заглавието и авторите. В тази част задължително и по подходящ начин се поставят заглавието, авторите и разширено резюме на английски език. Размерът на текста, илюстрациите, графиките трябва да бъдат достатъчно големи, за да може да се чете от разстояние около 1,5 – 2 метра. В кампуса на ВСУ има копирен център, където в рамките на няколко минути на ниска цена може да разпечатате Вашия постер.

Продължителността на излагането, дискутирането и оценяването на постерите е 75 минути. За по-стриктно провеждане на постер сесиите е необходимо преди започването на сесията постерите да бъдат монтирани на обозначените места.

Студентите представят само постери.

Задочно участие

В Конференцията има възможност за задочно участие, което представлява публикуване на доклад, след съответното рецензиране от член на Научния комитет. Задочните участници получават всички публикувани от конференцията материали.

Слушател

Слушателят участва в Конференцията, без да представя свой доклад. Слушателят може да участва във всички сесии и съпътстващи мероприятия.

Фирмени представяния

Фирмените представяния могат да бъдат:

Доклад

Докладът не се различава от устното представяне на научен доклад, с тази разлика, че за фирменото представяне се отделят 15 минути в пленарна сесия или 30 минути в обикновена сесия за изложение и последващи въпроси и дискусия. Този доклад не влиза в Сборника с доклади на конференцията.

Изложба

Изложбата представлява предоставяне на самостоятелен щанд, който се разполага на подходящо място, близо до конферентните зали и регистратурата. За демонстрацията е необходимо подготвяне на специална обезопасена и оборудвана площадка, условията за която се договарят с Председателя на Организационния комитет – доц. Венцеслав Стоянов (Vensy.stoyanov@vsu.bg).

Реклама

Рекламата представлява отпечатване на информация в Програмата на конференцията (до на половин страница) и слайд-шоу на допълнителен екран по време на откриването на конференцията и Пленарната сесия (до 10 слайда, периодичността на представянето зависи от броя на рекламодателите).

Направено с MyCMS