en Logo Logo
Menu

Такси за участие

Съдържание на тази страница

Слушател Презентация /устен доклад или постер/ Съавтор Задочен участник Фирмено представяне - доклад Фирмено представяне - изложба и/или демонстрация Реклама Екскурзия Преференциални такси Студент Докторант От институция организатор Фирма, участвала многогодишно в издания на конференцията

Таксите се прeвеждат с банков превод по сметка с IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01
Наредител: подателят на заявката за участие
Основание за плащане: Такса за конференция ВСУ'2020 и името на участника1

______
1 Обърнете внимание, че посочването на името на участника в конфиренцията в платежния документ е изключително важно за безпроблемното обработване. Умоляваме участниците в конференцията, чиито такси се заплащат от институции, да настояват служителите, извършващи плащането да не пропускат вписването на имената им в платежните документи.


Таксите за участие включват: публикуване до два доклада в сборника, сборник с доклади, материали на конференцията, коктейл и др., които зависят от вида на участието.

Слушател

60 лева

Презентация /устен доклад или постер/

100 лева

Съавтор

50 лева

Задочен участник

90 лева

Фирмено представяне - доклад

150 лева

Фирмено представяне - изложба и/или демонстрация

200 лева

Реклама

50 лева

Екскурзия

Ако желаете да участвате в организирана екскурзия, трябва предварително да се обадите на Организационния комитет.

Преференциални такси

Студент

20 лева

Докторант

40 лева

От институция организатор

безплатно

Фирма, участвала многогодишно в издания на конференцията

представяне с доклад - 60 лева

изложба и/или демонстрация - 100 лева

Сopyright, © 2020 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS
11 0.013