Политика за защита на личните данни

Организира се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“
Договор No КП-06-МНФ/6 от 19.08.2021 г.

Go to TOC

Политика за защита на лични данни

Данни за администратора на лични данни

Съгласно европейският регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 Висшето строителни училище "Любен Каравелов" се явява оператор на лични данни.

Адресът за кореспонденция на оператора е:

ул. Суходолска № 175, гр. София, 1373

тел.:  +359 2 80 29 100
e-mail: vsu@vsu.bg

Ректор - доц. д-р. инж. Анита Хандрулева

Лични данни, които се обработват

Данни за участие в научни конференции

С цел осигуряване на участие в организираните от Висшето строителни училище "Любен Каравелов" научни конференции се осъществява регистриране на участници и техни доклади, при което се съхраняват и обработват следните данни:

Имейл адрес, IP адрес, Лични имена, название на местоработата, служебен адрес, лични и служебни телефонни номера, други имейл адреси.

Всеки субект на такива данни придобива възможност, за преглед, редактиране и заличаване на тези данни, след въвеждане на имейл и парола, на страница Профил за участие във ВСУ'2021.

"Бисквитки"

Настоящият сайт използва "бисквитки", чиято същност, предназначение и списък може да видите по-надолу.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в базата данни на настоящия сайт до тяхното заличаване по желание на субекта на данните.

Ако не бъде извършено заличаване на данните по желание на техните субекти, то данните се съхраняват до провеждане на следваща научна конференция от Висшето строителни училище "Любен Каравелов" и не повече от 3 години от провеждане на последната конференция.

Предаване на лични данни на трета страна

Висшето строителни училище "Любен Каравелов" не предоставя лични данни на трети страни.

Мерки за сигурност за защита на личните данни

  • Използване на защитена https връзка при разглеждане на сайта.
  • Непрекъснато подобряване и актуализиране на процедурите и техническите средства за обработка на лични данни.

 

Политика за използване на "бисквитки"

"Бисквитки" (cookies) се наричат малки порции информация, които браузърът запазва във Вашето устройство (компютър) по заявки от посещаваните страници. При следващо отваряне на същата страница, запазената информация се изпраща от браузъра към сайта и тя се използва за съобразяване на показваната от сайта информация с предишните Ви действия.

Всяка "бисквитка" се разпознава по нейното име и служи за съхраняване върху Вашето устройство, в продължение на определено време, на кратък текст, представляващ стойността на "бисквитката". Продължителността на съхранение на всяка "бисквитка" се задава при нейното създаване и може да бъде до момента на затваряне на браузъра или до зададена дата и час. "Бисквитките" от нашия сайт имат продължителност 30 денонощия от момента на създаване.

Чрез настройване на браузъра си Вие можете да блокирате запазването на "бисквитки" от нашия сайт, но това би довело до неудобства при използване на сайта.

"Бисквитки" са необходими:

  • когато влизате в сайта с потребителско име и парола, за да Ви разпознае сайта по уникалната стойност на запазена за тази цел "бисквитка";
  • за да се показват страниците, които отваряте, на вече избрания от Вас език;
  • при показване на реклами.

Във Вашето устройство няма запазени "бисквитки" от този сайт.

Сopyright, © 2021 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS