Профил за участие във ВСУ'2021

Организира се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“
Договор No КП-06-МНФ/6 от 19.08.2021 г.

Данни в моя профил:

Език за кореспонденция:
Потребителско име:
Имейл:
Име:
Презиме:
Фамилия:
Държава:
Месторабота:
Длъжност и звание:
Адрес:
Телефон:

Редактиране на профила   Изтриване на профила

Моето участие в конференцията

Първи доклад:

Няма данни за други доклади.

Съдържанието на тази страница е достъпно след влизане с Log in

Сopyright, © 2021 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS