ХVIII юбилейна международна научна конференция "Строителство и архитектура"
Logo
18 - 20 октомври 2018 г.

pdf Програма   Сборник доклади

Поздрав и покана

Съдържание на тази страница

Поздравителен адрес Покана

Поздравителен адрес

Проф. Борисов Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

Скъпи колеги и приятели,

На 18, 19 и 20 октомври 2018 г. Висшето строително училище "Любен Каравелов" ще проведе традиционната Юбилейна международна научна конференция по строителсво и архитектура ВСУ’ 2018.

Каня Ви, за участие в тематични направления в областта на архитектурата и строителството, предвидени в предварителната програма на Конференцията.

Организираме съпътстващи мероприятия – фирмени изложения, конкурси за най-добър доклад на ученик и за най-добър постер на студент.

Поканени за участие и съорганизатори са много водещи учени и експерти, както и представители на институции от страната и чужбина. Надяваме се на широко участие на учени и специалисти, преподаватели, студенти и ученици, които да представят постиженията си и да споделят опита си или иновативните си идеи в различните области на архитектурата и строителството. Конференцията предоставя форум за задълбочени научни дискусии и ползотворни срещи.

Очакваме Ви на ВСУ`2018!

проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов
Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

Покана

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ‘2018

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет Ви каним най-любезно да участвате в XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2018, която ще се проведе на 18, 19 и 20 октомври 2018 г. в София.

Тематиката на конференцията обхваща почти всички научни области свързани със строителството и архитектурата – природни науки, архитектура, градоустройство и урбанизъм, изкуство и опазване на архитектурното наследство, строителна механика, строителни конструкции и сеизмично инженерство, геодезия и геотехника, транспортно, тунелно и хидротехническо строителство, строителни материали и технологии, организация и икономика на строителството, устойчиво строителство, енергийна ефективност и нулево-енергийни сгради, екоинженеринг и екологична сигурност, иновации в обучението в архитектурните и инженерните специалности. Конференцията си поставя за цел да събере учени, работещи в областта на архитектурата, строителството и близките до тях области, като всички участници ще имат възможността да демонстрират своите иновативни идеи, научни резултати и практически достижения чрез пленарни лекции, презентации, постери и дискусии.

Организационният комитет изразява своята дълбока благодарност и висока оценка към авторите, участници и всички други, които допринасят за успешното организиране на тази конференция.

Надяваме се престоят в София да бъде изпълнен с радостни и ползотворни мигове от срещите Ви с новите постижения в строителството и архитектурата, които ще бъдат представени и дискутирани по време на конференцията.

Искрено се надяваме да приемете поканата ни за ВСУ‘2018 и да бъдете наш гост (гости) на това традиционно научно събитие. Очакваме Ви на ВСУ‘2018 в София!

проф. д-р инж. Дончо Партов
Почетен председател на Организационния комитет на ВСУ‘2018

доц. д-р инж. Анита Хандрулева
Председател на Организационния комитет на ВСУ‘2018

Висше строително училище
„Любен Каравелов“, София

Обща информация за конференцията ВСУ'2018