en Logo Logo
Menu

Организатори

Съдържание на тази страница

Научен комитет Председател: Членове: Организационен комитет Председател: Членове: Почетни съорганизатори

Научен комитет

Председател:

Членове:

 1. Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Любен Каравелов“
 2. Георги Франгов, проф. д-р инж., ВСУ „Любен Каравелов“
 3. Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Любен Каравелов“
 4. Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Любен Каравелов“
 5. Дончо Партов, проф. д-р инж., ВСУ „Любен Каравелов“
 6. Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика – БАН
 7. Димитър Назърски, проф. д-р инж., УАСГ, БАИС
 8. Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Институт по механика - НТССБ
 9. Астериос Лиолиос, проф. д.т.н. инж., Тракийски университет, Гърция
 10. Джон Ермопоулос, проф. д-р инж., ТУ, Атина, Гърция
 11. Владимир Картопольцев, акад. проф. д.т.н., ТГСАА - Томск, Русия
 12. Владимир Кршистек, проф. д-р т.н. инж., Чешки техн.университет, Чехия (In memoriam)
 13. Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Бърно, Чехия
 14. Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., ТУ, Прага, Чехия
 15. Милош Дрдацки, проф. д.т.н. инж., ЧАН, Прага, Чехия
 16. Мирослав Байер, проф. д-р инж., ТУ, Бърно, Чехия
 17. Франтишек Валд, проф. д-р инж., ТУ, Прага, Чехия
 18. Владимир Савйодский, проф. д.т.н. инж., КНУСА, Украйна
 19. Влоджимерж Мартинек, проф. д.т.н. инж., ТУ, Варшава, Полша
 20. Мариуш Маслак, проф. д-р инж., Технол. Университет, Краков, Полша
 21. Голубка Нецевска, проф. д-р инж., Унив. „Св. св. Кирил и Методий“, Македония
 22. Вероника Шендова, проф. д-р инж., Инст. Сеизм. Инж., Скопие, Македония
 23. Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., ТУ, Жилина, Словакия
 24. Ян Равингер, проф. д.т.н. инж., ТУ, Братислава, Словакия
 25. Ева Корманикова, доц. д-р инж.,, ТУ, Кошице, Словакия
 26. Динар Камотим, проф. д-р инж., ТУ, Лисабон, Португалия
 27. Луис Каладо, проф. д.т.н. инж., ТУ, Лисабон, Португалия
 28. Паоло Лоренцо, проф. д.т.н. инж., ТУ, Михнйо, Португалия
 29. Рита Бенто, доц. д-р инж., ТУ, Лисабон, Португалия
 30. Люк Корард, проф. д-р инж., Университет Лиеж, Белгия
 31. Марио Киорино, проф. д-р инж., ТУ, Торино, Италия
 32. Антонио Формисано, проф. д-р инж., ТУ Федерико II, Неапол, Италия
 33. Масимо Майовиецки, проф. арх., IUAV, Венеция, Италия
 34. Рикардо Зандонини, проф. д-р инж., Университет, Тренто, Италия
 35. Клара Бертолини Цестари, проф. д-р арх., Политехника, Торино, Италия
 36. Маурицио Пиаца, проф. д-р инж., Университет в Тренто, Италия
 37. Федерико М. Мацолани, проф. д.т.н. инж., ТУ, Неапол, Италия
 38. Моогенс Нилсен, проф. д-р инж., Технически университет, Дания
 39. Николае Тарану, проф. д-р инж., ТУ, Яш, Румъния
 40. Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад, Сърбия
 41. Наташа Луксор, д-р арх., Директор на национален фонд за културно-историческо наследство в Белград-Сърбия
 42. Надя Куртович Фолич, проф. д-р арх., Университет в Нови Сад, Сърбия
 43. Наида Адемович, проф. д-р инж., Университет Сараево, Босна и Херцеговина
 44. Роджър Джонсън, проф. д.т.н. инж., Университет Уоруик, Великобритания
 45. Робърт Иди, д-р инж., Унивeрситет Ълстър, Великобритания
 46. Хартмут Пастернак, проф. д.т.н. инж., БТУ, Котбус, Германия
 47. Найнц Брандл, проф. д.т.н. инж., ТУ, Виена, Австрия
 48. Филип Ван Богарт, проф. д-р инж., ТУ Гент, Белгия
 49. Йешим Камиле Актуглу, проф. д-р арх., Университет Докуз Еилул, Измир, Турция
 50. Божидар Янев
 51. Мери Цветковска
 52. Драган Костич
 53. Керпелис Плутарчос (Kerpelis Ploutarchos)
 54. Александър Тесар (Alexander Tesár)
 55. Бошко Стеванович (Bosko Stevanovic)

Организационен комитет

Председател:

Членове:

Тел.: +358 2 8029 130;
имейл: bg-info@conference.vsu.bg

Почетни съорганизатори

Почетните съорганизатори на ВСУ‘2020 са български институции или професионални организации, които имат ангажименти по разпространение на информация за Международна конференция. До момента сме получили потвърждение от следните организации:

kiip logo

ntssb logo

ksb logo

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

Ако желаете да подпомогнете провеждането на Международната конференция ВСУ'2020, моля, обърнете се за справка към Председателя на организационния комитет доц. д-р инж. Анита Хандрулева

Сopyright, © 2020 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS
12 0.020