en Logo Logo
Menu

Оформяне на докладите

Резюметата, които се изпращат в срока за приемане на резюмета 23:59:59 часа на 22 юни 2020 следва да бъдат на езика на който ще бъдат пълните текстове на докладите. Тези резюмета се публикуват в книжно издание сборник резюмета.

Пълните доклади трябва да бъдат оформени съгласно изискванията, описани във файловете шаблони:
Template_VSU2020_BG.doc (за доклад, написан на български език) и
Template_VSU2020_EN.doc (за доклад, написан на английски език),
включващи заглавия, ключови думи и резюмета на английски език и за докладите с пълен текст на български.

Пълният текст на докладите трябва да бъде подготвен и качен на сайта или изпратен като файлове с формат doc и pdf и не трябва да превишава 6 (шест) страници, включително илюстрациите.

Препоръчваме да пишете доклада си във файл копие от шаблон, за да се гарантира спазване на изискванията за форматиране и добър вид на сборника доклади.

Пълният текст на докладите трябва да се достави на Организационния комитет до 23:59:59 часа на  7 септември 2020, посредством качване през страница Моето участие или с имейл до адрес: bg-info@conference.vsu.bg. Доклади, получени след тази дата, няма да бъдат публикувани в Сборника с доклади.

Сopyright, © 2020 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS
80 0.043