Logo

XVII
Международна
научна конференция

8-9 юни 2017
София

Logo

Предварителна програма на XVII международна научна конференция ВСУ’2017
ТУК
(31.05.2017)


Покана
Покана

Постер
Постер


 

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ‘2017

Stoyanov   Partov

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет Ви каним най-любезно да участвате в XVII Международна конференция ВСУ'2017, която ще се проведе на 8 и 9 юни 2017 г. в София.
Тематиката на конференцията обхваща почти всички научни области свързани със строителството и архитектурата – природни науки, архитектура, градоустройство и урбанизъм, изкуство и опазване на архитектурното наследство, строителна механика, строителни конструкции и сеизмично инженерство, геодезия и геотехника, транспортно, тунелно и хидротехническо строителство, строителни материали и технологии, организация и икономика на строителството, устойчиво строителство, енергийна ефективност и нулево-енергийни сгради, екоинженеринг и екологична сигурност, иновации в обучението в архитектурните и инженерните специалности.
Конференцията си поставя за цел да събере учени, работещи в областта на архитектурата, строителството и близките до тях области, като всички участници ще имат възможността да демонстрират своите иновативни идеи, научни резултати и практически достижения чрез пленарни лекции, презентации, постери и дискусии.
Организационният комитет изразява своята дълбока благодарност и висока оценка към авторите, участници и всички други, които допринасят за успешното организиране на тази конференция.
Надяваме се престоят в София да бъде изпълнен с радостни и ползотворни мигове от срещите Ви с новите постижения в строителството и архитектурата, които ще бъдат представени и дискутирани по време на конференцията.
Искрено се надяваме да приемете поканата ни за ВСУ‘2017 и да бъдете наш гост (гости) на това традиционно научно събитие.

Очакваме Ви на ВСУ‘2017 в София!

проф. д-р инж. Дончо Партов
Почетен председател на Организационния комитет на ВСУ‘2017

доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
Председател на Организационния комитет на ВСУ‘2017

Висше строително училище
„Любен Каравелов“, София