Logo

XVII
Международна
научна конференция

8-9 юни 2017
София

Logo

Предварителна програма на XVII международна научна конференция ВСУ’2017
ТУК
(31.05.2017)


Покана
Покана

Постер
Постер


 

Обща информация за Конференцията ВСУ'2017

Международната научна конференцията на ВСУ се провежда всяка година в началото на месец юни. Научният комитет на конференцията е съставен от известни български и чуждестранни учени, което е гаранция за високото ниво на представяне на докладите и публикуване на статиите.

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Традиционно в конференцията има възможност за участие под различни форми – спонсорство, устно докладване, представяне с постер, участие в дискусии, фирмено представяне, слушател и т.н. Освен това се организират съпътстващи мероприятия – фирмени изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен и за най-добър постер на студент. Предвиждаме отново да се проведе Младежкия форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“, като в миналите години наш съорганизатор за тази проява бе Фондация „Еврика”.

Конференцията ще се проведе във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София. Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се използват български, английски, руски и немски език.